PPHU AMPO s.c.
98-100 Łask
ul Armii Ludowej 65
tel. +48 43 675-46-50
fax +48 43 675 46 56